لیست ماشین آلات

ردیف نام دستگاه نوع دستگاه مشخصات دستگاه کشور سازنده سال ساخت ملاحظات
1 ماشین فرز- OKK CNC-5 AXIS X=1000،Y=600،Z=500،R=ϕ650 2002 ژاپن CNC-OKK Milling Machine 5 axis -Funuc Control
2 ماشین فرز- Hundai CNC-4 AXIS X=750،Y=450،Z=950،R=ϕ300 2002 کره جنوبی CNC-Hundai Milling Machine 4 axis -Yasnac Control
3 ماشین فرز- Okuma CNC-3 AXIS X=600،Y=400،Z=400 1998 ژاپن CNC-Okuma Milling Machine 3 axis -Okuma Control
4 ماشین فرز- Sigma CNC-3 AXIS X=1000،Y=600،Z=600 1998 ایتالیا CNC-Sigma Milling Machine 3 axis -Funuc Control
5 ماشین فرز- CNC-3 AXIS X=1000،Y=600،Z=500 1994 آلمان CNC-...... Milling Machine 3 axis -..... Control
6 ماشین فرز- CNC-3 AXIS X=1000،Y=600،Z=500 1994 آلمان CNC-...... Milling Machine 3 axis -..... Control
7 ماشین تراش- Gildemeister CNC-3 AXIS ϕ 600 x 1200 1998 آلمان CNC- Gildemeister Turning Machine 3 axis
8 ماشین تراش- Gildemeister CNC-4 AXIS ϕ 600 x 1200 x C axis 1998 آلمان CNC- Gildemeister Turning Machine 4 axis
9 ماشین تراش- Gildemeister CNC-4 AXIS ϕ 300 x 700 x C axis 2001 آلمان CNC- Gildemeister Turning Machine 4 axis
10 ماشین تراش- Gildemeister CNC-3 AXIS ϕ 200 x 200 x 8 axis 1994 آلمان CNC- Gildemeister Turning Machine 3 axis
11 ماشین تراش- Gildemeister CNC-4 AXIS ϕ 250 x600 x C axis 1994 آلمان CNC- Gildemeister Turning Machine 4 axis
12 ماشین تراش- Gildemeister CNC-3 AXIS ϕ 250 x 400 1994 آلمان CNC- Gildemeister Turning Machine 3 axis
13 ماشین تراش- Gildemeister CNC-3 AXIS ϕ 400 x 1000 1996 آلمان CNC- Gildemeister Turning Machine 3 axis
14 ماشین تراش- Gildemeister CNC-3 AXIS ϕ 200 x 300 x 8 axis 1996 آلمان CNC- Gildemeister Turning Machine 3 axis
15 ماشین تراش- Gildemeister CNC-4 AXIS ϕ 250 x600 x C axis 1994 آلمان CNC- Gildemeister Turning Machine 4 axis
16 ماشین تراش- Mazak CNC-3 AXIS ϕ 250 x 400 1994 ژاپن CNC- Mazak Turning Machine 3 axis
17 ماشین تراش- Mazak CNC-3 AXIS ϕ 300 x 400 1994 ژاپن CNC- Mazak Turning Machine 3 axis
18 ماشین تراش- Hitachi Seiki CNC-3 AXIS ϕ 300 x 600 1994 ژاپن CNC- Hitachi Turning Machine 3 axis
19 ماشین تراش- Hitachi Seiki CNC-4 AXIS ϕ 300 x1000 x C axis 1994 ژاپن CNC- Hitachi Turning Machine 3 axis
20 دریل رادیال- Heckert ISO 40 . . آلمان Drill machine Heckert - ISO 40
21 دریل رادیال- Heckert ISO 40 . . آلمان Drill machine Heckert - ISO 40
22 دستگاه اندازه گیری -VMS   X=300،Y=200،Z=200 2016 تایوان CNC- Control Machine 3 axis