ماموریت

چه سازمانی هستیم و چه کاری می بایست انجام دهیم؟

شرکت آریوژوان به عنوان یکی از مشاوران، طراحان و تولیدکنندگان و تامین کنندگان قطعات یدکی ادوات دوار و سایر قطعات صنعتی، خدمت به مشتریان را رسالت اصلی خود می داند. با اتکاء بر کارکنان متخصص و توانمند خود به عنوان منبع سرشاری از تلاش و پویایی، و با بهره گیری از قابلیت های علمی و فنی آنها، تکیه بر کارنامه درخشان سوابق علمی و عملکردی خود و الهام از تعالیم الهی و اتخاذ تدابیر ایمنی محیط کار، این شرکت توانسته ارتقاء و تعالی روز افزون را وجهه همت خود قرار دهد، و خلق ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان را جوهره تمامی فعالیت های خود می داند.

آریوژوان