پیام مدیرعامل

تغییر و تحول شتابان در گستره کسب و کار امروزی داعیان این عرصه را به آن داشته تا در جهت همراهی با تحولات مستمر، خود را به کارآمدترین تکنیک ها مجهز می نماید. لیکن این تکنیک ها فی نفسه نمی توانند ضامن موفقیت باشند ، نگاهی به سازمانها و تجارب حاصله نشان می دهد توفیق، منوط به تغییر مستمر مدیران سازمان ها، نسبت به توازن بین واقعیت ها و توانمندی های این ابزارها با پتانسیل های موجود و بالقوه سازمان در تببین و پیاده سازی ابزار های مذکور می باشد. ایران عزیز با چالشهای متعددی در مسیر توسعه در بخش صنعتی و خدمات در دهکده جهانی روبروست . شرکت آریوژوان با پشتوانه علمی کارشناسان خبره دانشگاهی و صنعتی و توان بسیار بالای هیئت موسس با هدف ارائه خدمات تخصصی در زمینه بهبود و ارتقاء عملکرد صنایع در سطح کشور فعالیت می کند. بی شک در این میان خوشنودی کارفرمایان وذینفعان ارزشمند ترین سرمایه شرکت ما خواهد بود و آنان همواره شرکای حقیقی و همراهان همیشگی موفقیت های ما هستند. در این شرکت صدای کارفرمایان وذینفعان و تشخیص نیازهای بازار همواره قطب نمای حرکت ما در عرصه خدمات نوین می باشد. اینجانب بر این باورم که هرگونه دستاورد در عرصه ارائه خدمات نوین و نیل به اهداف تعیین شده جز با کوشش و مساعی مجموعه همکاران فرهیخته میسر نمی گردد، حال آگاهیم پیمودن این مسیر دشوار مستلزم تلاش و فداکاری همه همکاران می باشد. اما با ایمان به آینده ی روشن خود را مهیای حرکت در این مسیر نموده ایم و با تمام توان کوشش خواهیم نمود. حرکت به سوی چشم انداز روشن را با تاثیرپذیری و اطمینان خاطر هرچه بیشتر انجام دهیم در نتیجه در سال های آتی نیز آگاهانه و صبورانه در مسیر اعتلای نام آریوژوان حرکت خواهیم نمود.

آریوژوان