مهندسی معکوس

مهندسی معکوس

طبق یک تعریف، مهندسی معکوس فرایندی متشکل از یک رشته اقدامات یا پیشرفت های تدریجی است که برای رسیدن به هدفی خاص انجام می شود.
در مهندسی معکوس نیاز به تحلیل های حساس و مهم و جمع بندی در هر مرحله وجود دارد چرا که هر مرحله براساس مراحل قبلی پایه ریزی می شود. هدف مطلوب در مهندسی معکوس ساخت یک محصول یا یک قطعه با درجه کارایی و کیفیت بالاتر ولی با قیمت پایین تر است.
اصولا از مهندسی معکوس در دو حوزه به شرح زیر استفاده می شود :
- هنگامی که فناوری دردسترس ما نباشد ، به ناچار باید از روش مهندسی معکوس به فناوری رسید.
این امر اغلب در محصولات نظامی یا حساس اتفاق می افتد
- فناوری قابل دسترس بوده اما قیمت آن بالاست و رسیدن به فناوری محصول از روش مهندسی معکوس ارزان تر و در زمان کوتاه تر میسر است.

فرایند طراحی مهندسی معکوس

پیاده و باز کردن محصول ، اندازه گیری و آزمایش ، احیای فرایندهای ساخت و آزمون ، ساخت نمونه آزمایشی ، تولید انبوه فرایند مهندسی معکوس از بررسی سیستمی و عملکردی محصول شروع می شود.
برای بررسی در این مرحله هر نوع اطلاعاتی مفید است.
برای اینکه مهندسی معکوس انجام شود باید از هیچ تلاشی برای به دست آوردن اطلاعات کوتاهی نکرد.
پیاده و بازسازی کردن محصول گام بعدی فرایند مهندسی معکوس می باشد. در این مرحله سیستم تبدیل به چند زیر مجموعه می شود.
در پیاده سازی محصول باید دستورالعمل های سوار کردن محصول، ایستگاه های آزمایش، ابزار مورد نیاز برای سوار کردن محدد محصول را به دست آورده و تدوین نمود.
در این مرحله اثرات متقابل زیر مجموعه ها بر یکدیگر نیز باید ارزیابی گردد.
مرحله بعدی فرایند مهندسی معکوس تبدیل هر زیرمجموعه به قطعات، پیدا کردن ارتباط میان قطعات، روش سوار کردن مجدد زیر مجموعه، ایستگاه های آزمایش و ابزار مورد نیاز برای سوار کردن زیرمجموعه است.
مرحله بعدی ارزیابی قطعات و طراحی فرایند ساخت آنها می باشد.
با اجرای این فرایند قطعات محصول ساخته شده و سپس تبدیل به زیرمجموعه های مختلف و سرانجام تبدیل به یک سیستم کامل می شود.
آزمایش های مختلف در مورد زیرمجموعه ها و محصول کامل مطابق دستورالعمل هایی که در بخش سیستم تهیه شده است انجام می گیرد و پس از تایید همه آنها محصول برای تولید آماده می گردد.
شرکت آریو ژوان با تکیه بر دانش ، تجارب وسوابق کارکنان خودو بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی اقدامات لازم در خصوص فرایند مهندسی معکوس را با توجه به توضیحات ارائه شده به انجام می رساند.