مهندسی معکوس

مهندسی معکوس

طبق یک تعریف مهندسی معکوس فرایندی متشکل از یک رشته اقدامات یا پیشرفت های تدریجی است که برای رسیدن به هدفی خاص انجام می شود. در مهندسی معکوس نیاز به تحلیل های حساس و مهم و ..

نقشه کشی صنعتی

نقشه کشی صنعتی

نقشه کشی صنعتی همان زبان تکنیک یا زبان صنعت است.زبانی که تراوش فکر مهندسان وطراحان را به تصویر میکشد. مهارت نقشه خوانی ونقشه کشی در مهندسی مانند سواد خواندن ونوشتن می باشد.

تعمیر ونگهداری

تعمیر ونگهداری

هر واحد دستگاه دوار از یک محرک ، متحرک ، انتقال دهنده ی قدرت تشکیل شده وتمامی اینها با سیستم های جانبی محافظت و کنترل می شوند .تمامی ماشین الات دوار باعث به جریان انداختن و حرکت محصولات و مواد می گردند.